Dezinsekčná a deratizačná služba

RATTUS

Plynovanie

Tieto práce spadajú pod prísny režim, nakoľko sa jedná o zvlášť nebezpečné jedy, najčastejšie je používaný fosforovodík. Je to najúčinnejší spôsob dezinsekcie a deratizácie. Plynujeme obilie na kopách, obilie v silových bunkách, prázdne sklady, mlyny, pekárne a pod. Týmto spôsobom sa tiež dajú ošetrovať rôzne historické a výstavné predmety v múzeách, zámkoch a galériach.

Informace o službě