Dezinsekčná a deratizačná služba

RATTUS

Dezinfekcia

V prípade, že si to zákazník želá vieme urobiť dezinfekciu vhodným prípravkom aj podľa jeho vlastného výberu a rôznym spôsobom /postrek, aerosol, výpary/

Informácia o službe