Dezinsekčná a deratizačná služba

RATTUS

Deratizácia

Ničenie hlodavcov si vyžaduje trpezlivosť a pravidelnosť a to aj pri používaní tých najmodernejších a najnovších nástrah. Uprednostňujeme pravidelné deratizácie, kde sa nástraha ukladá do jedových staničiek, vyhodnocuje sa to a podľa konkrétnej situácie sa určuje ďalší postup. Samozrejme, že pri premnožení vykonávame aj jednorázové akcie.

Informácia o službe