Dezinsekčná a deratizačná služba

RATTUS

Dezinsekcia

Boj proti obtiažnemu a škodlivému hmyzu vykonávame podľa konkrétnej situácie od klasických postrekov, cez termomechanický aerosol až po najmodernejšie technológie ničenia škodcov pomocou nástrahových materiálov.

Informacia o službe