Dezinsekčná a deratizačná služba

RATTUS

Všetky práce sú vykonávané podľa schválených technologických postupov, s prípravkami uvedenými v zozname povolených prípravkov a  podľa požiadaviek zákazníka aj podľa plánu HaCCP.

Zoznam služieb