Dezinsekčná a deratizačná služba

RATTUS

Úvod

Naša firma pôsobí na tomto trhu od roku 1990.

Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti deratizačných a dezinsekčných prác vrátane plynovania.